Rekenen I > Rekenvolgorde
1234567Rekenvolgorde

Toepassen

Jaren geleden introduceerde het bedrijf Smith's de flippo. In elk pak chips zat er één en je kon ze sparen. Een flippo was een rond schijfje met op de achterkant vier getallen van 1 tot en met 9. Het was de bedoeling om daarmee het 24-spel te spelen: maak met de vier gegeven getallen door optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en/of haakjes gebruiken het getal 24.

Opgave A1

Speel het 24-spel in de volgende situaties.

a

De vier getallen zijn 3, 4, 8 en 9.

b

De vier getallen zijn 4, 6, 6 en 8.

c

De vier getallen zijn 3, 5, 7 en 8.

d

De vier getallen zijn 1, 4, 7 en 9.

Opgave A2

Je hebt precies drie getallen tot je beschikking:

, en

Elk van deze getallen gebruik je precies één keer.
Je kunt er door optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen andere (gehele) getallen mee maken.
Bijvoorbeeld:
.

Hoeveel verschillende gehele getallen kun je zo maken?
(Geef bij elk getal ook alle mogelijke manieren om het met deze drie getallen te maken!)

verder | terug