Rekenen I > Rekenvolgorde
1234567Rekenvolgorde

Voorbeeld 1

Bereken, denk om de voorrangsregels:

> antwoord
Opgave 5

Bereken zonder rekenmachine.

a

b

c

d

e

f

Opgave 6

Maak de volgende berekeningen kloppend door haakjes te plaatsen.

a

b

c

d

e

f

verder | terug