Rekenen I > Rekenvolgorde
1234567Rekenvolgorde

Uitleg

Bij rekenen zijn voorrangsregels afgesproken:

  • Eerst uitrekenen wat tussen haakjes staat.

  • Dan machtsverheffen en worteltrekken van links naar rechts.

  • Dan vermenigvuldigen en delen van links naar rechts.

  • Tenslotte optellen en aftrekken van links naar rechts.

Hierin is machtsverheffen het herhaaldelijk met hetzelfde getal vermenigvuldigen: .
En hierin is worteltrekken het terugrekenen vanuit een kwadraat: want .

Dus:

Verder mag je bij optellen en vermenigvuldigen de volgorde verwisselen:

Bij aftrekken, delen en machten kan dit niet zo maar:

Opgave 1

Bekijk de berekeningen in de uitleg.

a

Leg het verschil uit tussen en

b

Leg uit waarom .

c

Bereken: .

Opgave 2

Bereken zonder rekenmachine. Laat zien welke rekenvolgorde je gebruikt.

a

b

c

d

e

f

Opgave 3

Je wilt berekenen: .

a

Welke haakjes zijn hier nutteloos?

b

Bereken het juiste antwoord. Laat zien welke volgorde je hanteert.

c

Bereken: .

Opgave 4

Bij sommige berekeningen is het handig om de volgorde te verwisselen.

a

Waarom kun je 102 + 129 + 98 beter berekenen door het te schrijven als 102 + 98 + 129 ?

b

Waarom kun je 102 + 129 - 98 niet berekenen door het te schrijven als 102 + 98 - 129 ?

c

Waarom kun je beter berekenen door het te schrijven als ?

d

Waarom kun je niet berekenen door het te schrijven als ?

verder | terug