Rekenen I > Rekenvolgorde
1234567Rekenvolgorde

Practicum

Met AlgebraKIT kun je oefenen met rekenen in de juiste rekenvolgorde. Je kunt telkens een nieuwe opgave oproepen. Je maakt elke opgave zelf op papier.
Met "Toon uitwerking" zie je het verder uitklapbare antwoord.
Met krijg je een nieuwe opgave.

verder | terug