Rekenen I > Machten van 10 en technische notatie
1234567Machten van 10 en technische notatie

Voorbeeld 1

De lichtsnelheid is in het vacuüm (het luchtledige) gelijk aan m/s.

Het licht legt dus ongeveer meter per seconde af.
De wetenschappelijke notatie van de lichtsnelheid is m/s.

Hoeveel km/h is dat? Geef je antwoord zowel in de wetenschappelijke als in de technische notatie.

> antwoord

Om de lichtsnelheid in m/s om te rekenen naar kilometer per uur moet je dit getal vermenigvuldigen met (het aantal seconden in een uur) en vervolgens delen door (het aantal meter in een kilometer).
Dus is de lichtsnelheid ongeveer km/h.
Hier zijn de technische en de wetenschappelijke notatie hetzelfde.

Opgave 7

Bekijk in het Voorbeeld 1 hoeveel de lichtsnelheid in m/s bedraagt. Gebruik de wetenschappelijke notatie.

a

Het omrekenen van m/s naar km/h kan in twee stappen.
Bereken eerst de lichtsnelheid in m/h.

b

Reken de lichtsnelheid in m/h nu om naar km/h.

Opgave 8

De omtrek van de aarde is km. Als mensen hand in hand staan met de armen gespreid, zitten de middens van hun lichamen ongeveer meter van elkaar.

a

Hoeveel mensen moeten er hand in hand staan met de armen gespreid om de aarde te omspannen? Geef je antwoord in de wetenschappelijke notatie in één decimaal nauwkeurig.

Er zijn ongeveer 7 miljard mensen op de aarde.

b

Hoeveel keer kunnen zij op de beschreven manier de aarde te omspannen? Geef je antwoord in de wetenschappelijke notatie in één decimaal nauwkeurig.

verder | terug