Rekenen I > Machten van 10 en technische notatie
1234567Machten van 10 en technische notatie

Uitleg

Voor kleine getallen gebruik je (denk om het aftrekken van de exponenten):

  • `0,1 = 1/10 = 10^0 / 10^1 = 10^ (text(-) 1)`

  • `0,01= 1/100 = 10^0 / 10^2 = 10^ (text(-) 2)`

  • `0,001 = 1/1000 = 10^0 / 10^3 = 10^ (text(-) 3)`

  • enzovoort.

Heel kleine getallen zoals `32` miljoenste `= 0,000032` kun je daarom als volgt in de wetenschappelijke notatie schrijven:

`0,000032 = 3,2 * 0,00001 = 3,2 * 1/100000 = 3,2 * 10^ (text(-) 5)` .

Heel kleine getallen zoals `32` miljoenste `= 0,000032` kun je daarom als volgt in de technische notatie schrijven:

`0,000032 = 32 * 0,000001 = 32 * 1/1000000 = 32 * 10^ (text(-) 6)` .

Opgave 4

Bekijk de uitleg.

a

Schrijf `0,00001` als macht van `10` .

b

Leg uit waarom `30,4596 = 3 * 10^1 + 4 * 10^ (text(-) 1) + 5 * 10^ (text(-) 2) + 9 * 10^ (text(-) 3) + 6 * 10^ (text(-) 4)`

c

Schrijf het getal `0,01035` op dezelfde manier.

Opgave 5

Kleine getallen zijn bijvoorbeeld `1` miljoenste en `1` miljardste.

a

Schrijf deze getallen als macht van `10` .

b

Schrijf `135` miljardste in de technische notatie

c

Schrijf `135` miljardste in de wetenschappelijke notatie

Opgave 6

Enkele uitspraken met kleine getallen.

  • Sommige eencelligen zijn slechts `2,5` miljoenste mm breed.

  • Aluminiumfolie is ongeveer `150` miljoenste meter dik.

Schrijf deze getallen in de wetenschappelijke notatie en in de technische notatie.

verder | terug