Rekenen II > Rekenen met breuken
123456Rekenen met breuken

Uitleg

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Als breuken niet gelijknamig zijn, moet je ze eerst gelijknamig maken!

  • .

Denk er wel om dat beide breuken delen van hetzelfde geheel moeten zijn!

Opgave 1

Bereken en vereenvoudig daarna zoveel mogelijk:

a

b

c

d

Opgave 2

Je wilt de breuken en optellen.

a

Beide breuken zijn niet gelijknamig. Ze zijn wel gemakkelijk gelijknamig te maken. Hoe?

b

Hoeveel is dus ?

c

En hoeveel is ?

Opgave 3

Bekijk Uitleg 1.

a

Maak zelf zo'n tekening bij .

b

Waarom moeten de twee rechthoeken waarvan je en deel hebt aangegeven even groot zijn?

c

Waarom maak je de éne verdeling horizontaal en de andere verticaal?

d

Bereken .

Je kunt ook exact berekenen met de rekenmachine. Je hebt behalve de toetsen voor de cijfers alleen de toetsen en nodig.

e

Wat is dan de uitkomst van deze optelling?

verder | terug