Rekenen II > Machten
123456Machten

Oefenen

Opgave 9

Bereken.

a

b

c

d

e

f

Opgave 10

Vul de kruisgetallenpuzzel in.

Horizontaal Verticaal
1 1
4 2
6 3
7 5
    6
Opgave 11

Herleid de machten. Je hoeft ze niet te berekenen.

a

b

c

Opgave 12

Alle stoffen bestaan uit atomen. Die atomen hebben een zekere massa, de atoommassa. Die atoommassa wordt uitgedrukt in een eenheid u die gelijk is aan ééntwaalfde deel van een koolstof-12 atoom, namelijk gram.

a

Het koolstof-12 atoom heeft dus een massa van 12 u. Hoeveel gram is dat?

b

Uit hoeveel atomen bestaat 12 gram koolstof-12?

Waterstof heeft een atoommassa van ongeveer 1 u en zuurstof van ongeveer 16 u.

c

Laat zien dat 1 gram waterstof en 16 gram zuurstof evenveel atomen bevatten.

Water heeft moleculen die bestaan uit 1 atoom zuurstof en 2 atomen waterstof. De molecuulmassa is daarom 18 u.

d

Hoeveel moleculen zitten er in 1 kg (dat is 1 liter) water?

Opgave 13

De astronomische eenheid (AE) is de gemiddelde afstand van de aarde tot de zon. 1 AE km.

a

Hoeveel AE is 1 km?

b

Planeet Jupiter bevindt zich ongeveer 5,2 AE van de zon. Hoeveel km is dat?

c

Pluto bevindt zich ongeveer km van de zon. Hoeveel AE is dat?

d

Een lichtjaar is de afstand die het licht in een jaar aflegt. De lichtsnelheid is m/s. Hoeveel AE is lichtjaar?

verder | terug