Rekenen II > Machten
123456Machten

Voorbeeld 1

Bij het rekenen moet je machten berekenen voor vermenigvuldigen en delen.

Met haakjes kun je de volgorde beïnvloeden: wat daarbinnen staat doe je eerst. Hier zie je een voorbeeld van hoe je dit kunt toepassen.

 
 
 
 

Let goed op mintekens en haakjes: , maar .

Opgave 5

Let op de rekenvolgorde en bereken.

a

b

c

Opgave 6

Bereken.

a

b

c

d

verder | terug