Rekenen II > Machten
123456Machten

Oefenen

Opgave 9

Bereken.

a

`4^5`

b

`3^4 * 2^3`

c

`( 2/3 ) ^4`

d

`( 1 3/5 ) ^3`

e

`( text(-)2 ) ^6`

f

`text(-)2^4 * 3^3`

Opgave 10

Vul de kruisgetallenpuzzel in.

Horizontaal Verticaal
1 `(6^2)^3` 1 `2^4*5^2+1`
4 `3^2*(2^2)^2` 2 `((2*3)^2)*(20-1)`
6 `(3^7)/(3^5)*10` 3 `2*5^5`
7 `2*10^3+2` 5 `10*((7^5)/(7^3) -1)`
    6 `(2^3)^2*3-10^2`
Opgave 11

Herleid de machten. Je hoeft ze niet te berekenen.

a

`2^16 * ( 2^10 ) ^3`

b

`(4 * 2^26) /2^20`

c

`(2^14 * 2^26) /( 2^20 ) ^2`

Opgave 12

Alle stoffen bestaan uit atomen. Die atomen hebben een zekere massa, de atoommassa. Die atoommassa wordt uitgedrukt in een eenheid u die gelijk is aan ééntwaalfde deel van een koolstof-12 atoom, namelijk `1,66 * 10^(text(-)24)` gram.

a

Het koolstof-12 atoom heeft dus een massa van 12 u. Hoeveel gram is dat?

b

Uit hoeveel atomen bestaat 12 gram koolstof-12?

Waterstof heeft een atoommassa van ongeveer 1 u en zuurstof van ongeveer 16 u.

c

Laat zien dat 1 gram waterstof en 16 gram zuurstof evenveel atomen bevatten.

Water heeft moleculen die bestaan uit 1 atoom zuurstof en 2 atomen waterstof. De molecuulmassa is daarom 18 u.

d

Hoeveel moleculen zitten er in 1 kg (dat is 1 liter) water?

Opgave 13

De astronomische eenheid (AE) is de gemiddelde afstand van de aarde tot de zon. 1 AE `~~ 150 * 10^6` km.

a

Hoeveel AE is 1 km?

b

Planeet Jupiter bevindt zich ongeveer 5,2 AE van de zon. Hoeveel km is dat?

c

Pluto bevindt zich ongeveer `5,9 * 10^9` km van de zon. Hoeveel AE is dat?

d

Een lichtjaar is de afstand die het licht in een jaar aflegt. De lichtsnelheid is `300 * 10^6` m/s. Hoeveel AE is `1` lichtjaar?

verder | terug