Rekenen II > Machten
123456Machten

Voorbeeld 2

Soms kun je uitdrukkingen met machten berekenen door eerst te herleiden

Bereken: `(17^304 * 17^98)/((17^100)^4)`

> antwoord

`(17^304 * 17^98)/((17^100)^4) = (17^402)/(17^400) = 17^2 = 289`

Opgave 7

Bereken.

a

`(13^240)/((13^10)^4 * 13^200)`

b

`(4^99)/(2^150 * (text(-)2^5)^10)`

Opgave 8

Reken je met getallen in de technische notatie dan werk je met machten.

a

Een raket wordt afgeschoten met een snelheid van `42 * 10^3` km/h richting de maan.
Hij moet een afstand afleggen van ongeveer `1,20*10^6` km.
Hoe lang is de raket onderweg?

b

Er zitten ongeveer `6,02 * 10^23` atomen in `12` gram 12C (koolstof).
Hoeveel gram weegt `1` atoom van deze koolstof? Geef je antwoord in drie significante cijfers in de technische notatie.

verder | terug