Rekenen II > Wortels
123456Wortels

Oefenen

Opgave 6

Bereken of benader de volgende wortels in drie decimalen nauwkeurig

a

`sqrt(2 1/4)`

b

`sqrt(1 1/4)`

c

`root[3](66)`

d

`root[3](3 3/8)`

Opgave 7

Bereken de volgende wortels en controleer het antwoord door machtsverheffen.

a

1024

b

1024 5

b

1024 10

Opgave 8

Herleid de volgende wortelvormen tot ze zo eenvoudig mogelijk zijn.

a

`3*sqrt(16)+sqrt(2)*sqrt(8)`

b

`(root[4](10))^8`

c

10 5 - 5

d

`(2*root[3](16))/(root[3](8)) - root[3](2)`

Opgave 9

Bereken.

a

`(sqrt(81)-4)^2//(5^2 - sqrt(6^2 + 8^2))`

b

`root[3](10^2//2+4*5-sqrt(3)*sqrt(12))`

Opgave 10

Een balk heeft ribben van `4` , `8` en `12` cm.

a

Bereken de lengtes van alle mogelijke zijvlaksdiagonalen.

b

Bereken de lengte van alle lichaamsdiagonalen.

verder | terug