Algebra I > Wat is een formule?
1234567Wat is een formule?

Toepassen

Er bestaan ook in de gezondheidszorg de nodige formules.

Je BMR (Basal Metabolic Rate of Basale Stofwisselingssnelheid) is het aantal calorie├źn dat je lichaam verbrandt om de normale lichaamsfuncties uit te kunnen voeren. Bij het rekenen met BMR wordt lichaamsactiviteit (zoals lopen, fietsen, enzovoort) niet meeberekend. Je BMR verbruikt tweederde van je dagelijkse caloriebehoefte. De BMR verschilt van persoon tot persoon, afhankelijk van gewicht, lengte en leeftijd. Maar ook erfelijke factoren spelen een rol.

Om de BMR te berekenen, zijn er voor volwassenen de formules van Harris en Benedict (uit 1919):

  • BMR mannen gewicht lengte leeftijd

  • BMR vrouwen gewicht lengte leeftijd

Hierin is gewicht in kg, lengte in centimeters en leeftijd in jaren.

Opgave A1

Bekijk hierboven de formules van Harris en Benedict.

a

Bereken de BMR van een volwassen man van jaar die m lang is en  kg weegt. Wat is de totale dagelijkse caloriebehoefte van deze man?

b

Bereken de BMR van een volwassen vrouw van jaar die m lang is en kg weegt. Wat is de totale dagelijkse caloriebehoefte van deze vrouw?

c

Kun je het verschil tussen beide antwoorden verklaren?

Iemand's lengte is een vaststaand gegeven, dat verandert in de loop van je leven bijna niet.
Neem iemand van jaar oud met een lengte van m. Het gewicht van deze persoon bepaalt de BMR.

d

Schrijf de formule voor de mannen en die voor de vrouwen die aan deze voorwaarden voldoen zo kort mogelijk op.

e

Teken bij beide formules die je bij d hebt gevonden een grafiek. Hoe zie je in de grafieken dat de mannen een hogere BMR hebben dan vrouwen?

Opgave A2

Voor volwassenen is de BMI (Body Mass Index, een index voor het gewicht in verhouding tot de lichaamslengte) een getal waaraan je kunt zien of je overgewicht hebt of niet. Dat wordt zo berekend:

BMI

Hierin is de lengte in meter en het gewicht in kg.
Bij een BMI tussen de en heb je een gezond gewicht.

a

Kun je bij deze formule een grafiek tekenen?

b

Hoeveel bedraagt de BMI van een volwassene met een lengte van cm en een gewicht van kg?

c

Meestal is de lengte van een persoon een vast gegeven, maar zijn of haar gewicht niet. Neem bijvoorbeeld een volwassen persoon met een lengte van cm. Welke formule geldt voor de BMI van deze persoon?

d

Teken een bijpassende grafiek.
Maak eerst een tabel met voor het gewicht de waarden .

e

Geef in je grafiek in groen het gedeelte aan dat hoort bij een normaal gewicht. Welke gewichten horen daarbij?

f

Als iemand een gewicht van kg heeft, dan denk je al snel aan iemand met overgewicht.
Maar dat hoeft niet. Welke formule voor de BMI geldt voor mensen van kg?

g

Teken een bijpassende grafiek. Maak eerst een tabel met voor lengte de waarden .

h

Geef in je grafiek het gedeelte aan dat hoort bij een normaal gewicht.
Welke lengtes horen daarbij?

verder | terug