Algebra I > Wat is een formule?
1234567Wat is een formule?

Oefenen

Opgave 8

Je ziet hier hoe de oppervlakte van een rechthoek kan worden berekend met de formule .

Hierin is:

  • de oppervlakte in m2

  • de lengte in m

  • de breedte in m

Neem in deze opgave aan dat m.

a

Welke formule kun je nu opschrijven voor afhankelijk van ?

b

Hoe groot is als m?

c

Maak een tabel en een grafiek bij deze formule.
Welke variabele moet op de verticale as en waarom?

d

Bij welke lengte is m2?

Opgave 9

De oppervlakte van een rechthoek kan worden berekend met de formule .

Hierin is:

  • de oppervlakte in m2

  • de lengte in m

  • de breedte in m

Neem in deze opgave aan dat m2.

a

Welke formule kun je nu opschrijven voor afhankelijk van ?

b

Hoe groot is als m?

c

Waarom is nu niet duidelijk welke variabele op de verticale as moet?

d

Maak een tabel en een grafiek bij deze formule. Kies je getallen zo, dat je gehele uitkomsten krijgt.

Opgave 10

Je ziet hier een dunne cilindervormige kaars met een lengte van cm.
Als de kaars wordt aangestoken brandt hij gelijkmatig op.
Elk uur wordt hij ongeveer cm korter.

a

Welke formule kun je nu opschrijven voor de kaarslengte in cm afhankelijk van de tijd in uren na het aansteken?

b

Hoe lang is de kaars na uur brandtijd?

c

Maak een tabel en een grafiek bij deze formule, laat lopen vanaf (het moment dat de kaars wordt aangestoken) tot .

d

Na hoeveel uur is de kaars opgebrand?

Opgave 11

Een docent berekent het cijfer voor een toets vanuit de punten die een leerling heeft gescoord. De docent gebruikt deze formule:

a

Wat is je cijfer als je veertig punten hebt?

b

Waarom kun je voor deze toets maximaal zestig punten halen?

c

Maak een grafiek bij deze formule.

d

Lees in de grafiek af vanaf hoeveel punten je een of hoger krijgt. Reken dat na met de formule.

Opgave 12

Je betaalt € 9,95 voor het online maken van een fotoboek. Voor elke foto die je toevoegt betaal je € 0,15 bij.

a

Hoeveel betaal je voor een fotoboek met foto's?

b

Noem het aantal foto's en stel een formule op voor de kosten van het fotoboek in euro.

c

Hoeveel betaal je per foto voor een fotoboek van foto's?

d

Stel een formule op voor de kosten per foto in euro, afhankelijk van .

e

Zal ooit minder worden dan € 0,20? Licht je antwoord toe.

Opgave 13

Alle kubussen hebben dezelfde vorm.
Noem de lengte van een ribbe van een kubus .

a

Welke formule geldt dan voor de inhoud ?

b

Welke formule geldt voor de oppervlakte van de kubus?

c

Teken de grafieken van en van afhankelijk van in één figuur.

d

Vanaf welke waarde van is de inhoud altijd een groter getal dan de oppervlakte?

verder | terug