Algebra I > Wat is een formule?
1234567Wat is een formule?

Voorbeeld 1

Een behanger weet uit ervaring dat hij in een uur ongeveer m2 kan behangen.
Zijn uurprijs bedraagt € 45,=.

Wanneer een klant hem vraagt om een prijsopgave te doen, dan schat hij eerst het aantal m2 dat hij zou moeten behangen en dan berekent hij zo de arbeidskosten:

arbeidskosten aantal m2

Dit is een vuistregel. De behanger zal dus altijd zeggen dat het uiteindelijke bedrag daar in de buurt zal liggen. Want het aantal m2 is nog niet precies bekend, dus het aantal uren dat hij werkt ook niet. En bovendien komen er ook nog de kosten voor de verf bij.

Schrijf deze formule zo kort mogelijk en schat zijn arbeidskosten als hij m2 moet behangen.

> antwoord

De formule kun je zo schrijven .

Dus het kortst als .

De arbeidskosten bij m2 bereken je door dit getal voor te substitueren.
Je krijgt dan euro.

Opgave 4

Bekijk de formule voor de arbeidskosten van de behanger in het voorbeeld. Behalve arbeidskosten zijn er ook materiaalkosten, een bedrag per m2 afhankelijk van de kwaliteit van het behang. En de behanger rekent voorrijkosten van € 35,00 per klus.

a

Deze behanger heeft een klus waarbij hij m2 muur moet behangen met behang van € 15,50 per m2. Hoeveel moet hij hiervoor rekenen?

b

Welke formule kun je opschrijven voor de totale kosten in euro voor het behangen van m2 met behang dat € 15,50 per m2 kost? Maak je formule zo eenvoudig mogelijk.

c

Welke formule kun je opschrijven voor de totale kosten in euro voor het behangen van m2 met behang dat euro per m2 kost? Maak je formule zo eenvoudig mogelijk.

Opgave 5

Een MBO-afdeling heeft een kopieerapparaat voor de leerlingen. De huurprijs is € 320,00 per maand en de kosten voor een zwart/wit kopie bedragen € 0,04 en voor een kleurenkopie zijn ze € 0,12 per stuk.

a

Noem de totale maandelijkse kosten voor dit apparaat , het aantal zwart/wit kopieën en het aantal kleurenkopieën . Schrijf een bijpassende formule op.

b

Hoeveel bedragen de totale kosten per maand als er zwart/wit en kleurenkopieën zijn gemaakt?

c

Er worden ongeveer keer zoveel zwart/wit kopieën gemaakt als kleurenkopieën. Hoeveel is in dat geval de gemiddelde prijs van een kopie?

De school gaat uit van gemiddelde kosten van € 0,06 per kopie. Er wordt geen verschil gemaakt tussen zwart/wit en kleur.

d

Met welke formule kun je dan de maandelijkse kosten per kopie beschrijven afhankelijk van het aantal kopieën ?

e

Er worden in februari kopieën gemaakt met dit apparaat. Hoeveel bedragen dan de maandelijkse kosten per kopie?

verder | terug