Algebra I > Wat is een formule?
1234567Wat is een formule?

Voorbeeld 2

Om de remweg van een personenauto te berekenen wordt soms van de volgende vuistregel gebruik gemaakt:

Als de snelheid van de auto km/uur is, dan vind je de remweg in meters door

  • de snelheid door te delen;

  • wat daar uitkomt met zichzelf te vermenigvuldigen;

  • en tenslotte deel te nemen van wat je hebt gevonden.

Je berekent dus eerst en daarna en tenslotte wordt: .
Dit is dezelfde vuistregel in formulevorm.

Je noemt dit een vuistregel omdat het maar een benadering geeft van de werkelijke remweg. Die hangt namelijk ook van de omstandigheden af: is het wegdek nat of droog, hoe snel reageert de bestuurder, etc. Bovendien kloppen de eenheden links en rechts van het isgelijkteken niet met elkaar.

Opgave 6

Bekijk de vuistregel voor het berekenen van de remweg van een auto afhankelijk van zijn snelheid.

a

Over welke twee variabelen gaat het hier en welke eenheden horen er bij?

b

Een automobilist rijdt km/uur als hij plotseling moet remmen. Hoe lang is zijn remweg?

c

De stopafstand is de afstand die de auto nog aflegt vanaf het moment dat de automobilist in de gaten krijgt dat hij moet remmen tot het moment dat de auto stil staat. Is de stopafstand groter of kleiner dan de remweg? En waarom?

Opgave 7

Bekijk de vuistregel voor het berekenen van de remweg van een auto afhankelijk van zijn snelheid.

a

Maak een tabel bij de gegeven formule.
Welke variabele is de afhankelijk variabele?

b

Teken een grafiek van afhankelijk van .
Welke variabele komt op de verticale as?

c

Bepaal met behulp van de grafiek bij welke snelheid de remweg meer dan m wordt.

verder | terug