Algebra I > Wat is een formule?
1234567Wat is een formule?

Uitleg

Gordijnen hang je in plooien. Daarom is de breedte van een gordijn altijd meer dan de breedte van het raam waar het voor komt te hangen. Meestal neem je de totale breedte van het gordijn ongeveer keer de raambreedte.

Zoiets heet een vuistregel. Een vuistregel is een berekening of een manier van werken die vooral op ervaring is gebaseerd. Als een vuistregel een berekening beschrijft kun je hem in formulevorm geven:

gordijnbreedte raambreedte

Of korter:

Maar dan moet je goed weten wat en betekenen: is de totale breedte van het gordijn in meter en is de breedte van het raam in meter.
Voor een raam met een breedte van m heb je dan m aan gordijnbreedte nodig. Je vult het getal in de formule in. Dat heet "substitueren" , je substitueert voor .
Koop je gordijnen in stroken van m breedte dan heb je stroken nodig. Hoe lang die stroken moeten zijn hangt af van de hoogte van het raam...

Opgave 1

Bekijk de vuistregel in de uitleg.

a

Welke formule hoort er bij deze vuistregel? Noem de gordijnbreedte en de raambreedte , net als in de tekst.

b

Maak hierbij een tabel zoals deze en teken een bijpassende grafiek.

in m
in m
c

Waarom noem je recht evenredig met ?

Je hebt een kamerraam met een breedte van en een hoogte van m. Je wilt gordijnen kopen die bestaan uit stroken met een breedte van cm.

d

Hoeveel van die stroken koop je en hoeveel m2 stof is dat?

Opgave 2

Voor de oppervlakte van een cirkel geldt de formule . Hierin is de lengte van de straal in m en de oppervlakte.

a

Waarom is dit geen vuistregel?

b

Maak hierbij een tabel zoals deze en teken een bijpassende grafiek.

in m
in m
c

Waarom is niet recht evenredig met ?

Je hebt een ronde tafel met een diameter van m. Je wilt een rond tafelkleed dat aan alle kanten  cm moet oversteken.

d

Uit hoeveel m2 stof bestaat dit tafelkleed?

Opgave 3

Soms wordt wel beweerd dat iemands ideale gewicht in kg te berekenen is door van de lengte van die persoon in cm af te trekken.

a

Waarom is dit een vuistregel?

b

Wat is het ideale gewicht van iemand die m lang is?

c

Schrijf een zo kort mogelijke formule op bij deze vuistregel.

verder | terug