Algebra I > Wat is een formule?
1234567Wat is een formule?

Testen

Opgave T1

In Duitsland kent het schoolsysteem de cijfers tot en met bij beoordelingen. In tegenstelling tot in Nederland is daar het hoogste cijfer. Van tot en met heb je een voldoende. Als je een of een scoort, heb je een onvoldoende. Een docent in Duitsland berekent het cijfer van een toets voor een leerling die punten heeft gescoord met de volgende formule:

a

Welk cijfer krijgt een Duitse leerling die punten heeft gescoord?

b

Waarom kun je voor deze toets maximaal punten scoren?

c

Maak een grafiek bij deze formule.

d

Lees in de grafiek af vanaf hoeveel punten je een voldoende krijgt. Reken het na met de formule.

Opgave T2

Van een serie rechthoeken is de lengte twee keer zo groot als de breedte.

a

Welke formule kun je opstellen voor de oppervlakte van deze rechthoeken afhankelijk van de breedte ?

b

Teken een grafiek van afhankelijk van .
Neem voor alle waarden vanaf tot en met cm.

c

Bepaal in mm nauwkeurig de waarde van waarbij een oppervlakte hoort van cm2.

verder | terug