Algebra I > Variabelen optellen/aftrekken
1234567Variabelen optellen/aftrekken

Oefenen

Opgave 8

Schrijf bij de twee rechthoekige luciferfiguren zo eenvoudig mogelijke formules voor de omtrek. De lengte van de korte lucifer is en die van de lange is .

Opgave 9

Herleid.

a

b

c

d

Opgave 10

Herleid.

a

b

c

d

e

f

Opgave 11

Iemand werkt bij een boer als aardbeienplukster. Ze krijgt € 3,00 per uur en voor elke gevulde mand krijgt ze € 1,50. Hierbij kun je de volgende formule opstellen: .

a

Wat stellen de variabelen in de formule voor?

b

Waarom mag je de formule ook schrijven als ?

c

Deze plukster werkt op een dag zeven uur en ze krijgt vijftien manden vol. Wat is haar loon op die dag?

Opgave 12

Bekijk de figuur.

a

Hoe groot is de lengte van het lijnstuk bij het vraagteken?

b

Geef een zo kort mogelijke formule voor de omtrek van de figuur.

c

Neem cm. Hoe groot is dan de omtrek van de figuur?

Opgave 13

Een tuindersbedrijf maakt tegelpatronen voor terrassen. Daarvoor gebruiken ze drie typen tegels. De oppervlakte van tegel 1 is , van tegel 2 en van tegel 3 . In de figuren zie je twee tegelpatronen die het bedrijf maakt.

a

Maak een formule voor oppervlakte van tegelpatroon 1 en tegelpatroon 2.

Om het werk te versnellen, maakt het bedrijf grotere tegelpatronen door samenstellingen te maken van patroon 1 en patroon 2. Een samenstelling ziet er als volgt uit:

patroon 1 patroon 2 patroon 1
patroon 2 patroon 1 patroon 2
patroon 1 patroon 2 patroon 1
b

Maak een formule voor de oppervlakte van dit samengestelde tegelpatroon.

verder | terug