Algebra I > Variabelen vermenigvuldigen
1234567Variabelen vermenigvuldigen

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • uitdrukkingen en formules herleiden door factoren te vermenigvuldigen.

Voorkennis:

  • de begrippen variabele, formule, tabel en grafiek;

  • bij een formule een tabel en een grafiek maken;

  • uitdrukkingen en formules herleiden door termen op te tellen of af te trekken.

verder | terug