Algebra I > Variabelen vermenigvuldigen
1234567Variabelen vermenigvuldigen

Toepassen

Een fabrikant wil zijn hagelslag verpakken in doosjes met een vierkante bodem.
Voor een doosje gebruikt hij cm2 karton.
Ga ervan uit dat een doosje precies de vorm van een balk heeft.

De hoogte van zo’n doosje wordt aangegeven met en de zijde van het grondvlak met , beide in cm.
Voor het verband tussen en geldt de formule: .

Opgave A1

Bekijk hierboven de beschrijving van een bepaald type verpakkingsdoosje.

a

Leid zelf de formule die in de tekst wordt gegeven af.

b

De verpakkingsmachine laat een maximale breedte van cm toe.
Bepaal de waarde van bij .

Opgave A2

Bekijk de oppervlakteformule van het doosje hagelslag nog eens.

a

Welke formule kun je opstellen voor de inhoud van het doosje?

b

Hoeveel cm3 hagelslag gaat er in het doosje met de maximale breedte van  cm?

verder | terug