Algebra I > Variabelen vermenigvuldigen
1234567Variabelen vermenigvuldigen

Oefenen

Opgave 11

Van een rechthoek is de lengte en de breedte .

a

Geef een formule voor de oppervlakte van deze rechthoek.

b

Hoe groot is als ?

Opgave 12

Herleid.

a

b

c

d

Opgave 13

Herleid.

a

b

c

d

Opgave 14

Herleid. Als je het niet korter kunt schrijven, neem je de uitdrukking over.

a

b

c

d

e

f

Opgave 15

Stel een formule op voor de inhoud en de oppervlakte van deze balk.

Opgave 16

Schrijf bij de twee rechthoekige luciferfiguren zo eenvoudig mogelijke formules voor de oppervlakte. Noem de lengte van de korte lucifer en de lengte van de lange lucifer .

I

II

verder | terug