Algebra I > Variabelen vermenigvuldigen
1234567Variabelen vermenigvuldigen

Voorbeeld 1

Deze figuur bestaat uit vijf rechthoeken en een vierkant.

Geef een formule voor de oppervlakte van de figuur.

> antwoord

Voor de oppervlakte geldt:

Opgave 5

Bekijk de formule voor de figuur uit het voorbeeld.

a

Leg uit hoe je aan de formule voor de oppervlakte kunt komen.

b

Neem en en bereken de oppervlakte . Controleer je antwoord met behulp van de figuur.

Opgave 6

Bekijk de luciferfiguur. Neem aan dat alle hoeken recht zijn. Noem de lengte van de korte lucifer en die van de langere lucifer boven en onder . Alleen de onderste en de bovenste lucifer zijn lang.

a

Geef een zo kort mogelijke formule voor de oppervlakte van de figuur.

b

Bereken als cm en cm met behulp van je formule.

verder | terug