Algebra I > Variabelen vermenigvuldigen
1234567Variabelen vermenigvuldigen

Voorbeeld 2

Je ziet enkele voorbeelden van het herleiden van uitdrukkingen met variabelen erin.

Opgave 7

Herleid of schrijf: "Kan niet korter."

a

b

c

d

e

Opgave 8

Herleid.

a

b

c

d

Opgave 9

Herleid.

a

b

c

d

e

f

verder | terug