Algebra I > Variabelen vermenigvuldigen
1234567Variabelen vermenigvuldigen

Testen

Opgave T1

Herleid.

a

b

c

d

e

f

Opgave T2
a

Neem en bereken de oppervlakten van de driehoek, het vierkant en de rechthoek.

b

Hoe groot is de oppervlakte van de gehele figuur als ?

c

Geef formules voor de oppervlakte van de rechthoek en het vierkant.

d

Doe hetzelfde voor de driehoek.

e

Geef de formule voor de oppervlakte van de hele figuur. Schrijf de formule zo kort mogelijk.

f

Neem en bereken de oppervlakte met behulp van de formule van de gehele figuur. Klopt dit met jouw antwoord bij opgave b?

verder | terug