Algebra I > Variabelen vermenigvuldigen
1234567Variabelen vermenigvuldigen

Theorie

Je kunt variabelen vermenigvuldigen:

  • `a * b = ab`

  • Vaak gebruik je de wisseleigenschap: `a * b = b*a` , dus `ab = ba` .

  • `2a * 3b = 2*a*3*b = 2*3*a*b = 6ab`

  • `2a * 3a = 2*a*3*a = 2*3*a*a = 6a^2`

  • `a*a*a*a*a = a^5`

In bijvoorbeeld `2a*3b` heten `2a` en `3b` de factoren van de vermenigvuldiging.

Weer kun je de gelijksoortige termen optellen of aftrekken:

  • `3ab + b^2 + 4ab + b^2 = 3ab + 4ab + b^2 + b^2 = 7ab + 2b^2`

  • `text(-)4ab + 3ac - 5ac + 3ab = text(-)4ab + 3ab + 3ac - 5ac = text(-)ab - 2ac`

  • `(2a)^3 - 2a^2*a = 2a*2a*2a - 2*a*a*a = 8a^3 - 2a^3 = 6a^3`

verder | terug