Algebra I > Haakjes wegwerken
1234567Haakjes wegwerken

Verkennen

Opgave V1

Een rol behang is cm breed. De hoogte van de kamer is cm. Om het behang aan de onderkant te kunnen bijsnijden maak je elke baan cm langer dan de hoogte van de kamer.
Voor de oppervlakte van een baan behang geldt dus: oppervlakte

a

Leg uit waarom deze formule klopt.

b

De kamer die je gaat behangen is cm hoog. Hoe groot is de oppervlakte van een baan behang?

verder | terug