Algebra I > Haakjes wegwerken
1234567Haakjes wegwerken

Toepassen

Een bibliotheek is opgedeeld in vier stukken: de balie, een restaurant, een werkruimte met computers en een ruimte waar alle boeken staan.

Eén van die afmetingen nog onderwerp van discussie.
In het bovenaanzicht is die afmeting genoemd.

Opgave A1

Bekijk de indeling van de bibliotheek hierboven.

a

Druk de oppervlakte van de hele bibliotheek uit in . Schrijf je antwoord met en zonder haakjes.

b

Waarom kan de oppervlakte van de bibliotheek nooit minder dan  m2 zijn?

De oppervlakte van het restaurant is m2.

c

Bereken . Druk daarvoor eerst de oppervlakte van het restaurant uit in en stel dat gelijk aan .

d

Bereken hoe groot het deel van de bibliotheek is waarin de balie staat.

verder | terug