Algebra I > Haakjes wegwerken
1234567Haakjes wegwerken

Toepassen

Een bibliotheek is opgedeeld in vier stukken: de balie, een restaurant, een werkruimte met computers en een ruimte waar alle boeken staan.

Eén van die afmetingen nog onderwerp van discussie.
In het bovenaanzicht is die afmeting `x` genoemd.

Opgave A1

Bekijk de indeling van de bibliotheek hierboven.

a

Druk de oppervlakte van de hele bibliotheek uit in `x` . Schrijf je antwoord met en zonder haakjes.

b

Waarom kan de oppervlakte van de bibliotheek nooit minder dan `600`  m2 zijn?

De oppervlakte van het restaurant is `160` m2.

c

Bereken `x` . Druk daarvoor eerst de oppervlakte van het restaurant uit in `x` en stel dat gelijk aan `160` .

d

Bereken hoe groot het deel van de bibliotheek is waarin de balie staat.

verder | terug