Algebra I > Haakjes wegwerken
1234567Haakjes wegwerken

Voorbeeld 2

Je ziet enkele voorbeelden van het herleiden van uitdrukkingen door het wegwerken van de haakjes:

  • `(x + 3)(x + 5) = x^2 + 5x + 3x + 15 = x^2 + 8x + 15`

  • `(a - 4)(b + 4) = ab + 4a - 4b - 16`

  • `(2x - 4)(3x + 6) = 6x^2 + 12x - 12x - 24 = 6x^2 - 24`

  • `(2b - 3)(1 - a) = 2b - 2ab - 3 + 3a = 3a + 2b - 2ab - 3`

Opgave 10

Herleid.

a

`(3 + a)(5 + b)`

b

`(x - 12)(2 - x)`

c

`(d - 3)(d + 3)`

d

`(y - 7)(y + 5)`

e

`(2a - 4)(3b - 6)`

f

`(4 - 6z)(7 - z)`

Opgave 11

Herleid.

a

`A = (2x + 3)(x + 4) - 12`

b

`Z = (2a - 4)(2a - 3) - 4a^2`

c

`Q = (z - 10)(z + 10) + 100`

d

`R = (3p - 2)(6 - q) - 18p`

Opgave 12

Herleid.

a

`K = 2x - 3y + 5x + 2x - 3y`

b

`A = text(-)3b^4*5b^3`

c

`R = 2pq + 4p(q + 3) - 1`

d

`Z = 3 - 2(x - 3) + 5x + 7(2 + 3x)`

e

`L = (a - 4)(b + 4) + 16`

verder | terug