Algebra I > Haakjes wegwerken
1234567Haakjes wegwerken

Voorbeeld 2

Je ziet enkele voorbeelden van het herleiden van uitdrukkingen door het wegwerken van de haakjes:

Opgave 10

Herleid.

a

b

c

d

e

f

Opgave 11

Herleid.

a

b

c

d

Opgave 12

Herleid.

a

b

c

d

e

verder | terug