Algebra I > Haakjes wegwerken
1234567Haakjes wegwerken

Testen

Opgave T1

Herleid

a

`a(a - 5)`

b

`text(-)3(4 - 2s)`

c

`(d + 1)(d + 2)`

d

`(a - 3)(2b - 7)`

e

`(3x + 5)(4 - 4x)`

f

`2 - 3(2x - 7)`

Opgave T2

In een stadspark wordt een zwembad aangelegd. Dit zwembad bestaat uit twee gedeelten: een vierkant peuterbad en een rechthoekig zwembad ernaast. Je ziet een ontwerp van het zwembad. Om het zwembad heen wordt een tegelpad aangelegd, daardoor krijgt het hele zwembadperceel een afmeting van `45` bij `20`  meter. Het grote zwembad is `25` m lang en het peuterbad `x` (in meter).

a

Kies `x = 10` meter en bereken de oppervlakte van het zwembad.

b

Bereken nu de totale oppervlakte van het zwembadperceel (dus inclusief het tegelpad om het zwembad heen).

c

Geef een formule voor de gehele oppervlakte `A` (in m2) van het zwembad. Schrijf deze met en zonder haakjes.

d

Geef een formule voor de oppervlakte `B` in m2 van het tegelpad.

e

Kies `x = 10` en bereken de oppervlakte van het tegelpad in m2 nauwkeurig.

verder | terug