Algebra I > Haakjes wegwerken
1234567Haakjes wegwerken

Theorie

Soms komen in uitdrukkingen haakjes voor.

Je kunt die haakjes wegwerken door te gebruiken:

 • `a * (b + c) = a*b + a*c`
  of korter: `a(b + c) = ab + ac`

 • `(a + b) * (c + d) = a*c + a*d + b*c + b*d`
  of korter: `(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd` .

Je kunt dit ook toepassen op aftrekkingen:

 • `a * (b - c) = a*(b + text(-)c) = a*b + a*text(-)c = a*b - a*c`
  of korter: `a(b - c) = ab - ac`

 • `(a + b) * (c - d) = (a + b)*(c + text(-)d) = a*c + a*text(-)d + b*c + b*text(-)d`
  of korter: `(a + b)(c - d) = ac - ad + bc - bd` .

 • En op dezelfde manier: `(a - b)(c + d) = ac + ad - bc - bd` .

 • En op dezelfde manier: `(a - b)(c - d) = ac - ad - bc + bd` .

verder | terug