Algebra I > Som, verschil, product delen
1234567Som, verschil, product delen

Toepassen

bron: Wikipedia

De ANWB adviseert om bij het autorijden een afstand (in meter) te bewaren die de helft is van je eigen snelheid in km/h.

Gemiddeld is een auto m lang. De afstand tussen de voorbumpers van twee auto's is dus m. Neem aan dat alle auto's zich aan het advies van de ANWB houden, m lang zijn en dezelfde snelheid hebben.

Hiermee kun je een formule opstellen voor de tijd die er dan zit tussen twee auto's die zich hieraan houden.

Het aantal auto's dat per minuut een bepaald punt passeert, is: .
En dus kun je een formule opstellen van het aantal auto's per minuut afhankelijk van de snelheid.

Opgave A1

Bekijk de informatie hierboven.

a

Geef de formule van als functie van .

b

De tijd in seconden tussen twee auto's is nu te berekenen met de formule: . Licht dit toe.

c

Stel een formule op voor als functie van door formules uit a en b te combineren met .

d

Er wordt gereden met een snelheid van km/uur.
Hoeveel tijd zit er tussen twee auto's?

Opgave A2

Het aantal auto's dat per minuut een bepaald punt passeert, is: .

a

Schrijf de formule op van als functie van .

b

Er passeert een stroom auto's met een snelheid van km/uur. Hoeveel auto's per minuut komen er voorbij?

c

Als er een constante stroom van auto's per minuut voorbij komt, hoe hard wordt er dan gereden?

verder | terug