Algebra I > Som, verschil, product delen
1234567Som, verschil, product delen

Oefenen

Opgave 9

Voer de delingen uit en schrijf zo eenvoudig mogelijk.

a

`(a+b)/5`

b

`(a*b)/5`

c

`(a*b+c)/5`

d

`(a(b+c))/5`

Opgave 10

Voer de delingen uit en schrijf zo eenvoudig mogelijk en zonder haakjes.

a

`((2x + 12)(x + 2))/4`

b

`(6a - 6a*2b)/(3)`

c

`(6a + 3b(a - 2))/6`

d

`(250 - 15*p)/p`

Opgave 11

Je ziet hier een vlieger. Beide diagonalen staan loodrecht op elkaar.
Voor de oppervlakte `A` geldt `A = (p*q)/2` .

a

Licht deze formule toe.

b

Kun je de oppervlakte van deze vlieger ook schrijven als `A = p/2 * q/2` ? Licht je antwoord toe.

c

Hoe kun je deze formule anders schrijven?
Hoe kun je dit in de figuur aangeven?

Opgave 12

Je huurt één dag een busje omdat je op kamers gaat wonen en je spullen wilt verhuizen. De kosten zijn:

  • € 40,= per dag;

  • € 0,25 per gereden km.

Dat is nog exclusief de benzinekosten, je moet het busje afgetankt weer inleveren.

a

Bereken de kosten per km `k` als je in totaal `180` km met dit busje rijdt.

Je stelt voor de kosten per km `k` deze formule op: `k = (40 + 0,25*a)/a` .
Hierin is `a` het totaal aantal gereden km met het busje.

b

Leg uit waarom deze formule juist is.

c

Een vriend wil je helpen en zegt dat die formule kan worden geschreven als `k = 40/a + 0,25` .
Heeft hij gelijk?

Opgave 13

Dit is een sector van een cirkel met straal `r` .
De sectorhoek is `alpha` .
Voor de oppervlakte `A` geldt `A = (alpha)/360 * pi r^2` .

a

Licht deze formule toe.

b

Waarom is de formule `A = (pi r^2 * alpha)/360` ook correct? Licht je antwoord toe.

c

Laat ook met een getallenvoorbeeld zien dat beide formules dezelfde uitkomst geven.

verder | terug