Algebra I > Som, verschil, product delen
1234567Som, verschil, product delen

Voorbeeld 1

Deel de uitdrukking door en schrijf de uitkomst zo eenvoudig mogelijk.

> antwoord

.

Opgave 4

Voer de volgende delingen uit en schrijf de uitkomst zo eenvoudig mogelijk.

a

b

c

d

Opgave 5

Voor de oppervlakte van een driehoek geldt de formule waarin de basis (een zijde) van de driehoek is en de hoogte die loodrecht op die basis staat.

Je berekent dus de oppervlakte van een driehoek door de lengte van de basis en die van de hoogte te vermenigvuldigen en de uitkomst door te delen.

a

Waarom kun je de oppervlakte van een driehoek ook berekenen door de halve lengte van de basis met de hoogte te vermenigvuldigen?

b

Welke andere manier om de oppervlakte van een driehoek te berekenen is er nog?

c

Van een driehoek is basis cm en hoogte  cm.
Laat zien dat alle drie de manieren om de oppervlakte te berekenen, inderdaad hetzelfde opleveren.

Opgave 6

Voor de bewegingsenergie van een voorwerp met massa dat met een snelheid voortbeweegt, geldt .

Hierin is:
de massa in kilogram
de snelheid in meter/seconde
de energie in Joule

a

Bereken als het voorwerp een massa heeft van  kg en beweegt met een snelheid van m/s.

b

Waarom kun je de gegeven formules ook schrijven als ?

c

Laat met de gegevens uit a zien, dat deze tweede formule hetzelfde resultaat geeft.

verder | terug