Algebra I > Som, verschil, product delen
1234567Som, verschil, product delen

Voorbeeld 2

Op veel scholen kun je ook als leerling kopieën maken. De maandelijkse kosten voor de school zijn:

  • de huur en het onderhoud van de kopieermachine: € 150,=;

  • de kosten per kopie: € 0,06 voor papier en inkt.

Bij welk aantal kopieën per maand komt de school uit de kosten als ze de leerlingen cent per kopie laten betalen?

> antwoord

Je kunt dit probleem bijvoorbeeld oplossen door te kijken naar de kosten in cent per kopie.

Die kosten bedragen .

Je kunt bij deze formule een tabel maken, bijvoorbeeld met behulp van Excel.

Nu kun je de vraag beantwoorden.

Opgave 7

Bekijk Voorbeeld 2.

a

Laat zien hoe je met de gegeven formule de kosten per kopie bij kopieën per maand berekent.

b

Je kunt de gegeven formule ook anders schrijven door de deling uit te voeren. Welke formule krijg je dan?

c

Aan de hand van de formule bij b kun je het probleem ook zonder Excel te gebruiken wel oplossen. Laat zien, hoe.

Opgave 8

Mark organiseert een festival en huurt een terrein. De kosten hiervoor bedragen € 3500,00 en daarbij komt nog € 2,50 aan kosten per persoon.

a

Stel Mark vraagt geen entree. Wat kost het hem dan per gast wanneer hij mensen uitnodigt?

b

Stel de formule op voor de kosten per gast, afhankelijk van het aantal gasten .

c

Stel Mark wil in totaal € 650,00 winst maken. Hij nodigt mensen uit. Welk bedrag moet hij dan als entree vragen?

verder | terug