Algebra I > Som, verschil, product delen
1234567Som, verschil, product delen

Uitleg

Van deze rechthoek kun je de halve omtrek op twee manieren berekenen:

Dus: .

Als je de som van twee termen door deelt, moet je elke term door delen.

Je kunt dit ook zo schrijven: .

Op dezelfde manier is een kwart van de omtrek: .

Voor de halve oppervlakte van deze rechthoek geldt:

Blijkbaar is .

Maar je kunt ook schrijven: .

Als je een product door deelt, deel je maar één van de factoren door .

Op dezelfde manier is een kwart van de oppervlakte: of of .

Opgave 1

Bekijk de bovenste rechthoek in de Uitleg .

a

De omtrek van deze rechthoek is .
Waarom is éénderde deel van deze omtrek niet ?

b

Welke formule geldt wel voor éénderde van de omtrek van deze rechthoek?

Voor de oppervlakte van deze rechthoek geldt .

c

Laat door goede verdelingen van deze rechthoek zien, dat .

d

Wat stelt in dit verband voor?

Opgave 2

Hier en op het werkblad zie je een balk voor met lengte , breedte en hoogte .

a

Wat stelt voor?

b

Waarom is ?

c

Wat stelt voor?

d

Leg met behulp van de figuur op het werkblad uit dat

e

Waarom is ?

e

Waarom is ?

Opgave 3

Waar of niet waar?

a

b

c

d

e

f

verder | terug