Algebra I > Som, verschil, product delen
1234567Som, verschil, product delen

Theorie

Soms wil je een som, een verschil, of een product nog door een getal delen.

  • Als je een som of een verschil van meerdere termen door een getal deelt, dan moet je alle termen door dat getal delen:

  • Als je een product van meerdere factoren door een getal deelt, dan moet je één van die factoren door dat getal delen:

verder | terug