Algebra I > Totaalbeeld
1234567Totaalbeeld

Toepassen

Opgave A1Bioscoop
Bioscoop

Een bioscoop heeft twee zalen waarin evenveel bezoekers kunnen. In de éne zaal zijn evenveel rijen als stoelen per rij. In de andere zaal zijn drie stoelen per rij minder, maar wel vier rijen meer. Hoeveel stoelen telt elke zaal?

a

Welke vergelijking kun je hierbij opstellen?

b

Los deze vergelijking op door eerst de haakjes weg te werken.

c

Geef antwoord op de aan het begin gestelde vraag.

Opgave A2Leeftijdspuzzle
Leeftijdspuzzle

Theo en Saar zijn samen jaar. Theo was vijf jaar geleden twee keer zo oud als Saar nu. Hoe oud zijn ze ieder?

a

Neem eens aan dat Saar jaar oud is. Hoe oud is Theo dan?

b

Welke vergelijking kun je opstellen om de puzzel op te lossen?

c

Los de vergelijking op om de leeftijden van Theo en Saar te bepalen.

verder | terug