Algebra I > Totaalbeeld
1234567Totaalbeeld

Testen

Opgave T1

Herleid.

a

b

c

d

e

f

Opgave T2

Herleid.

a

b

c

d

e

Opgave T3

Herleid.

a

b

c

d

e

f

Opgave T4

Herleid.

a

b

c

d

Opgave T5

Los op.

a

b

c

d

e

f

Opgave T6

Herleid. Neem vervolgens en bereken .

a

b

Opgave T7

Ryan verkoopt op de markt twee soorten tijdschriften en boeken. Een tijdschrift verkoopt hij voor € 3,50 en een boek voor € 5,00. Hierbij kun je de formule opstellen.

a

Wat stellen de variabelen in de formule voor?

b

Wat is de opbrengst van Ryan als hij tijdschriften en boeken verkoopt?

c

Ryan heeft op een dag  tijdschriften verkocht en heeft een opbrengst van € 250,00. Hoeveel boeken heeft hij die dag verkocht?

d

Door waterschade geeft hij korting op de tijdschriften en de boeken. Voor het bepalen van de totale korting die hij gegeven heeft, gebruikt hij de formule . Geef een zo kort mogelijke formule voor de opbrengst , waarbij de korting er al af is.

verder | terug