Algebra 2 > Formules met machten
12345Formules met machten

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

De diameter van de baan is ongeveer  km.
Dus de lengte (omtrek cirkel) is  km.

b

 km in uur, dus dat is  km/uur.

c

keer zo snel.

d

 km2.

Opgave 1
a

m3.

b

Omdat geldt: .

Invullen van en in de eerste formule geeft: .

Invullen van in de tweede formule geeft: .

c

.

Dit levert op: mm2.

Opgave 2
a

.

b

Je moet optellen en aftrekken. Je ziet dat ze allemaal de factor bevatten.

c

d

Bij deze opdracht moet je optellen en aftrekken. De termen met tel je bij elkaar: . Daarnaast heb je ook termen met en: .
Je kunt korter schrijven als .

e

f

Opgave 3
a

b

c

d

Opgave 4
a

Zie het voorbeeld of hieronder.

.

b

.

c

mm.

Opgave 5
a

b

c

d

e

f

Opgave 6
a


b


c


d


Opgave 7
a
b
c
Opgave 8
a

Bert's tuin: rechthoek van bij .

Bart's tuin: rechthoek van bij .

b

De oppervlakte van de tuin van Bert is .
De oppervlakte van de tuin van Bart is .
Als je de vergelijking oplost, weet je de breedte van de tuin van Bert.

c
d

De breedte is m, de lengte is m.

Opgave 9
a

b

c

d

e

f

Opgave 10
a

b

.

c

m3.
m2.

Opgave 11
a
b
c
d
Opgave 12
a

b

Opgave 13
a

b

c

Opgave A1
a

De lengte en de breedte van zijn oorspronkelijke land is meter. Aan de rechterkant verliest hij drie meter, dus wordt de breedte m. Aan de onderkant krijgt hij er vier meter bij, dus wordt de lengte m. De oppervlakte wordt . Dit kun je schrijven zonder haakjes, namelijk: .

b

Zijn oorspronkelijke oppervlakte was: m². De oppervlakte van zijn nieuwe land is gelijk aan: en je weet dat gelijk is aan . Door dit in te vullen volgt de nieuwe oppervlakte: m². Hij krijgt er dus m² bij.

c

Los op: .
Dit geeft: m.

Opgave A2

Stel is het aantal stoelen per rij. In zaal 1 zijn er even veel stoelen per rij als er rijen zijn. Dit betekent dat er stoelen zijn. Zaal 2 heeft vijf rijen meer, dus , maar vier stoelen per rij minder, . Je moet dan de vergelijking oplossen.

Je vindt: , dus elke zaal heeft stoelen.

Opgave T1
a

b

c

Opgave T2
a

of

b

c

of

Opgave T3

m².

verder | terug