Algebra 2 > Formules met machten
12345Formules met machten

Toepassen

Het land van boer Brandwijk is een vierkant van `x` bij `x` meter. Door de aanleg van een fietspad moet hij aan de oostkant een strook van drie meter afstaan. Hij wil er aan de zuidkant een strook van vier meter bij.

Levert hem dat extra land op?

Opgave A1

Bekijk hierboven de situatie waarin boer Brandwijk terecht is gekomen.

a

Welke oppervlakte heeft zijn land na de aanleg van het fietspad als hij zijn zin krijgt? Schrijf de uitdrukking met haakjes en zonder haakjes.

b

Als zijn land oorspronkelijk honderd meter lang en breed was, hoeveel m² heeft hij er dan bij gekregen?

c

Bij welke waarde van `x` is het land na de aanleg van het fietspad even groot als daarvoor?

Opgave A2

Los het volgende probleem op: "Een bioscoop heeft twee zalen, zaal 1 en zaal 2. In zaal 1 zijn er even veel stoelen per rij als er rijen zijn. Zaal 2 heeft vijf rijen meer, maar vier stoelen per rij minder. Beide zalen hebben evenveel stoelen, hoeveel?"

verder | terug