Algebra 2 > Formules met machten
12345Formules met machten

Oefenen

Opgave 9

Herleid.

a

`3k^3 * 2k^2`

b

`3k^3 + 2k^3`

c

`3k^3 - 2k^3`

d

`(3k^3)^2`

e

`(3k^3)/(2k^3)`

f

`(3k^3)/(2k)`

Opgave 10

Voor een cilinder met diameter `d` en hoogte `h` geldt voor het volume `V` de formule `V = (pi)/4 d^2 h` en voor de oppervlakte `A` de formule `A = 2*(pi)/4 d^2 + pi dh` .

Van een cilinder is de hoogte drie keer zo groot dan de diameter.

a

Laat zien dat voor de inhoud van deze cilinder de formule `V ~~ 2,36d^3` geldt.

b

Laat zien dat voor de oppervlakte van deze cilinder de formule `A ~~ 11,00d^2` geldt.

c

Bereken de inhoud en de oppervlakte van deze cilinder als de diameter `3,2*10^(text(-)3)`  m is.

Opgave 11

Los de vergelijkingen op.

a

`(p + 3)^2 = 3(15 + 2p)`

b

`2f(f + 1) = (2f + 1)(f - 2)`

c

`q^2(q^2 - 1) = (q^2 - 5)(q^2 + 5)`

d

`(3s - 1)(2s - 7) = (7s + 5)(s - 4) - 22`

Opgave 12

Schrijf de volgende formules zo eenvoudig mogelijk.

a

`L = (15a^4b^2)//(5(ab)^2)`

b

`K = (12p^3 - 7p*p^2)//(5p^2)`

Opgave 13

De twee landjes hebben dezelfde oppervlakte.

a

Welke vergelijking levert dit op?

b

Los de vergelijking op.

c

Welke oppervlakte hebben deze landjes?

verder | terug