Algebra 2 > Formules met machten
12345Formules met machten

Voorbeeld 2

Je maakt een vierkante omlijsting door uit een gegeven vierkant en kleiner vierkant te zagen.
De omlijsting heeft overal een dikte van cm en een oppervlakte van  cm2.

Welke afmetingen heeft het grootste vierkant?

> antwoord

Noem de zijden van het grootste vierkant cm.
Die van het kleinste vierkant zijn dan .

De oppervlaktes zijn dan en cm2.

Uit de gegevens volgt .
Oplossing:

haakjes wegwerken
herleiden
beide zijden
beide zijden delen door

Het grootste vierkant heeft zijden van cm.

Opgave 7

Los de vergelijkingen op.

a

b

c

Opgave 8

Bert heeft een tuin die meter langer is dan hij breed is. Van de tuin van Bart is de breedte meter minder dan de tuin van Bert, maar de lengte is meter meer dan die van Berts tuin. Beide tuinen hebben een even grote oppervlakte. Je wilt weten hoe breed de tuin van Bert is.

a

Maak een schets van beide tuinen. Kies voor de breedte van Bert's tuin.

b

Welke vergelijking kun je opstellen om de breedte van de tuin van Bert te berekenen?

c

Los de vergelijking op.

d

Hoe lang en hoe breed is de tuin van Bert?

verder | terug