Algebra 2 > Formules met machten
12345Formules met machten

Verkennen

Opgave V1
bron: ESA

Drie geostationaire satellieten boven de evenaar zijn, indien goed geplaatst, genoeg om de hele wereld te bedekken, met uitzondering van het poolgebied. Zo'n satelliet moet op een hoogte van `36 * 10^3`  km boven het aardoppervlak zitten en net zo snel ronddraaien als het punt op het aardoppervlak waar het recht boven blijft. Dat punt doet over één omwenteling `24` uur. De straal van de aarde is ongeveer `6,4*10^3`  km.

a

Neem aan dat de baan van zo'n satelliet zuiver cirkelvormig is.
Hoe lang is die baan? Geef je antwoord in km in de technische notatie met drie significante cijfers.

b

Hoe snel beweegt deze satelliet in km/h? Geef je antwoord in km/h in de technische notatie met drie significante cijfers.

c

Een Boeing 747 vliegt ongeveer met een snelheid van `900 = 9*10^2`  km/uur.
Hoeveel keer zo snel vliegt de satelliet (hoewel hij steeds op hetzelfde punt boven het aardoppervlak blijft)?

De oppervlakte van een bol (zoals de aarde ongeveer is) bereken je met de formule `A = 4pi*r^2` , waarin `r` de straal van de bol is. De satelliet bestrijkt ongeveer `1/3` deel van het aardoppervlak.

d

Welke oppervlakte heeft het gebied dat de satelliet bestrijkt ongeveer? Geef je antwoord in km2 in de technische notatie met drie significante cijfers.

verder | terug