Algebra 2 > Formules met machten
12345Formules met machten

Testen

Opgave T1

Schrijf deze formules zo eenvoudig mogelijk. Werk ook de haakjes weg.

a

b

c

Opgave T2

Los de vergelijkingen op.

a

b

c

Opgave T3

Bekijk deze schets van twee grasvelden. Alle hoeken zijn recht.

Beide velden hebben een even grote oppervlakte. Hoe groot is die oppervlakte?

verder | terug