Algebra 2 > Formules met machten
12345Formules met machten

Testen

Opgave T1

Schrijf deze formules zo eenvoudig mogelijk. Werk ook de haakjes weg.

a

`P = text(-)2(2a + 4)(a - 8)`

b

`K = 30p^4*q - 6p^3*2pq`

c

`y = (3x*(2x^3)^2 + x^3*x^4)/(5x^3)`

Opgave T2

Los de vergelijkingen op.

a

`(4a - 1)(2a + 1) = (7a - 5)(a + 1) + 13`

b

`(2b - 2)(2b + 4) = 4b(b - 8)`

c

`(c^2 + 4)^2 + 8 = (c^2 + 5)(c^2 + 4)`

Opgave T3

Bekijk deze schets van twee grasvelden. Alle hoeken zijn recht.

Beide velden hebben een even grote oppervlakte. Hoe groot is die oppervlakte?

verder | terug