Algebra 2 > Breuken met variabelen
12345Breuken met variabelen

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

`3/5 + 2/7 = 31/35`

b

`3/5 - 2/7 = 11/35`

c

`3/5 * 2/7 = 6/35`

d

`(3/5)/(2/7) = 21/10`

e

Dat kan inderdaad, alleen weet je bij verschil en quotiënt de juiste volgorde niet.

Opgave 1
a

`p/q + r/s = (ps + qr)/(qs)`

b

`2/p - 3/q = (2q - 3p)/(pq)`

c

`2/a - 1/2 = (4 - a)/(2a)`

d

`a/2 + 1/a = (a^2 + 2)/(2a)`

Opgave 2
a

`p/q // r/s = (p/q)/(r/s) = (ps)/(qr)`

b

`2/a*1/2 = 1/a`

c

`a/2*1/a = 1/2`

d

`2/p // 3/q = (2/p)/(3/q) = (2q)/(3p)`

Opgave 3
a

`3/(2a) - 5/b = (3b)/(2ab) - (10a)/(2ab) = (3b - 10a)/(2ab)`

b

`3/(2a) * 5/b = (15)/(2ab)`

c

`3/(2a) // 5/b = 3/(2a) * b/5 = (3b)/(10a)`

Opgave 4
a

`1/3 a = 1/3 * a = 1/3 * a/1 = (1*a)/(3*1) = a/3`

b

`1/3 a + 1/(2a) = a/3 + 1/(2a) = (2a^2)/(6a) + 3/(6a) = (2a^2 + 3)/(6 a)`

c

`1/3 a * 1/(2a) = a/3 * 1/(2a) = (a)/(6a^2) = (1)/(6a)`

d

`1/(2a) // 1/3 a = 1/(2a) // a/3 = 1/(2a) * 3/a = 3/(2a^2)`

Opgave 5
a

`(6a) / (8ab) = 3/(4b)`

b

`(5b) / (15b^3) = 1/(3b^2)`

c

`(7a)/21 = 1/3 a`

d

`(5a^2 b) / (ab) = 5a`

Opgave 6
a

`(12 x - xy) / (4 y)`

b

`(3 x^2) / (4 y)`

c

`12/y`

Opgave 7
a

`(2pq + 12)/(4p)`

b

`(3q)/(2p)`

c

`(pq)/6 = 1/6 pq`

Opgave 8
a

`(123a)/(13b)`

b

`(11p)/(24q)`

c

`(241x - 10)/(200y)`

d

`27/16`

e

`(24l^3 + 250k^3)/(75k^2l)`

Opgave 9
a

`p = 5/q` . Als `q = 3` dan geldt er: `p = 5/3`

b

`p = (35q)/3` . Als `q = 3` dan geldt er: `p = 35` .

c

`p = (14q^2)/15` . Als `q = 3` , dan geldt er: `p = 42/5` .

Opgave 10
a

`5/a + (4a)/(6a^2) = 17/(3a)`

b

`5/a * (4a)/(6a^2) = 10/(3a^2)`

c

`5/a // (4a)/(6a^2) = 7,5`

d

`(5/a)^2 - ((4a)/(6a^2))^2 = 221/(9a^2)`

Opgave 11

Oefen tot je vrijwel geen fouten meer maakt.

Opgave A1
a

De gemiddelde snelheid is niet gewoon het gemiddelde van beide snelheden!
Als je geen antwoord hebt gevonden, ga dan rustig verder met het vervolg van deze opgave.
Het juiste antwoord vind je bij d.

b

`t_1 = 145/(v_1)`

c

`t = 145/(v_1) + 145/(v_2) = (145v_2 + 145v_1)/(v_1 v_2)`

d

`v_(text(gem)) = (290)/((145v_2 + 145v_1)/(v_1 v_2)) = 290 * (v_1 v_2)/(145v_2 + 145v_1)`

e

De formule bij d geeft `v_(text(gem)) = 290 * (90 * 70)/(145*70 + 145*90) = 78,75` km/uur.

Controleren: heenreis `145/90` uur, terugreis `145/70` uur is totaal `232/63` uur.
De gemiddelde snelheid is dan `2*145// 232/63 = 315/4 = 78,75` uur.

Opgave T1
a

`P = 7/(2a)`

b

`K = (21b)/10`

Opgave T2
a

`(8 - 3p^2)/(6p)`

b

`2/3`

verder | terug