Algebra 2 > Breuken met variabelen
12345Breuken met variabelen

Voorbeeld 1

Gegeven zijn de breuken `3/x` en `5/(2y)` (met `x != 0` en `y != 0` ). Tel beide breuken op, vermenigvuldig ze en deel de eerste door de tweede.

> antwoord
  • Optellen: `3/x + 5/(2y) = (3*2y)/(x*2y) + (5*x)/(2y*x) = (6y)/(2xy) + (5x)/(2xy) = (5x + 6y)/(2xy)` .

  • Vermenigvuldigen: `3/x * 5/(2y) = (3*5)/(x*2y) = 15/(2xy)` .

  • Delen: `3/x // 5/(2y) = (3/x) / (5/(2y)) = ((6y)/(2xy)) / ((5x)/(2xy)) = (6y)/(5x)` .

Opgave 3

Werk met de breuken `3/(2a)` en `5/b` .

a

Trek de tweede breuk van de eerstgenoemde af.

b

Vermenigvuldig beide breuken.

c

Deel de eerste breuk door de tweede.

Opgave 4

Werk met de breuken `1/3 a` en `1/(2a)` .

a

Leg uit dat `1/3a = a/3` .

b

Tel beide breuken bij elkaar op.

c

Vermenigvuldig beide breuken.

d

Deel de tweede breuk door de eerste.

verder | terug