Algebra 2 > Breuken met variabelen
12345Breuken met variabelen

Voorbeeld 1

Gegeven zijn de breuken en (met en ). Tel beide breuken op, vermenigvuldig ze en deel de eerste door de tweede.

> antwoord
  • Optellen:

  • Vermenigvuldigen:

  • Delen:

Opgave 3

Werk met de breuken en .

a

Trek de tweede breuk van de eerstgenoemde af.

b

Vermenigvuldig beide breuken.

c

Deel de eerste breuk door de tweede.

Opgave 4

Werk met de breuken en .

a

Leg uit dat .

b

Tel beide breuken bij elkaar op.

c

Vermenigvuldig beide breuken.

d

Deel de tweede breuk door de eerste.

verder | terug