Algebra 2 > Breuken met variabelen
12345Breuken met variabelen

Verkennen

Opgave V1

Reken met de breuken `3/5` en `2/7` .

a

Bereken de som van beide breuken.

b

Bereken het verschil van `3/5` en `2/7` .

c

Hoeveel is het product van beide breuken?

d

Bereken het quotiënt van beide breuken, deel de grootste door de kleinste.

e

Kun je de voorgaande berekeningen ook uitvoeren met de breuken `3/a` en `2/b` ?

verder | terug