Algebra 2 > Breuken met variabelen
12345Breuken met variabelen

Testen

Opgave T1

Schrijf deze formules zo eenvoudig mogelijk als één breuk.

a

b

Opgave T2

Gegeven zijn de breuken en .

a

Trek de tweede breuk van de eerste af.

b

Bereken het product van beide breuken.

verder | terug