Algebra 2 > Breuken met variabelen
12345Breuken met variabelen

Testen

Opgave T1

Schrijf deze formules zo eenvoudig mogelijk als één breuk.

a

`P = 2/a + 3/(2a)`

b

`K = (3b)/(2a) // (5)/(7a)`

Opgave T2

Gegeven zijn de breuken `4/(3p)` en `p/2` .

a

Trek de tweede breuk van de eerste af.

b

Bereken het product van beide breuken.

verder | terug