Algebra 2 > Breuken met variabelen
12345Breuken met variabelen

Verkennen

Opgave V1

Reken met de breuken en .

a

Bereken de som van beide breuken.

b

Bereken het verschil van en .

c

Hoeveel is het product (uitkomst na vermenigvuldigen) van beide breuken?

d

Bereken het quotiënt (uitkomst na delen) van beide breuken, deel de grootste door de kleinste.

e

Kun je de voorgaande berekeningen ook uitvoeren met de breuken en ?

Opgave V2

Je hebt eerder gezien dat je kunt schrijven als:
.

Maar dan geldt ook het omgekeerde:
.
Doe hetzelfde (het samenvoegen) met de volgende letterbreuken:

a

b

c

verder | terug